Open Circle i September

På torsdagar 18.30-20.00 under hela september kan man öva på att vara medium i en ”Open Circle” under vägledning av mig (kostnad 100 kr/gång). Vi ses på Rörläggarvägen 32, Abrahamsberg. Obs viktigt att komma i tid då vi börjar med gemensam meditation!

Helen