På Sisterhood Healing arbetar vi med att förmedla kontakt med dem som gått över till andra sidan.

Helen Hägglund